Micronic Laser Systems AB

Kommuniké från årsstämma från Micronic Laser Systems AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:35 CEST

Täby, 31 mars, 2006 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens O-lista: MICR), en ledande tillverkare av laserritare för halvledar- och bildskärmsindustrin fattade vid bolagets årsstämma den 30 mars, följande beslut:

Val av styrelse
Årstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Jörgen Centerman, Sven Löfquist, Göran Malm, Lars Nyberg, Lena Treschow Torell, Christer Zetterberg och Lars Öjefors för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsesuppleanter beslöts ej utses.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver fastställdes ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst 300 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att KPMG Bohlins AB väljs till revisor, med Anders Malmeby som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Behandling av ansamlade förluster
Årsstämman beslutade att förlusten disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

I övrigt fattades beslut i enlighet med förslag som presenterats i kallelsen.

Kontaktperson:
Sven Löfquist
VD och koncernchef
Tel: 08-638 52 00
sven.lofquist@micronic.seOm Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se