Ainax Aktiebolag

Kommuniké från årsstämma i Ainax AB (publ) den 6 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 15:29 CET

Årsstämman i Ainax AB (publ) beslöt att bolaget skall träda i frivillig likvidation med omedelbar verkan.

Till likvidator föreslogs advokaten Stefan Lindskog som förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Vidare beslöt årsstämman - med anledning av likvidationen - att godkänna att likvidatorn skall få i uppdrag att besluta om att till aktieägarna i Ainax som är införda i aktieboken den 28 februari 2006, eller den senare dag som senare meddelas, omedelbart skifta ut en A-aktie i Scania på varje aktie i Ainax. Utskiftningen av Scania-aktierna beräknas ske under
mars 2006.

Resterande del av Ainax tillgångar kommer efter det att verksamheten avvecklats och Ainax skulder och kostnaden för likvidationen har betalats att skiftas ut till aktieägarna i Ainax. Detta beräknas kunna ske vid årsskiftet 2006/2007.

Vid årsstämman omvaldes styrelsen, Matti Sundberg (ordförande), Arne Karlsson och Carl Riben, som tillsammans med den verkställande direktören Mariana Burenstam Linder kommer att företräda bolaget fram till dess att Bolagsverket utsett likvidator.

I Ainax utdelningspolicy framgår att all emottagen utdelning skall vidareutdelas. Den emottagna utdelningen bolaget erhöll från Scania i april 2005 beslöts senare på Ainax bolagsstämma i maj 2005 att vidareutdelas till sina aktieägare. Med anledning av att Scania ännu
inte beslutat om någon utdelning för 2006 och Ainax sålunda inte mottagit någon utdelning under 2006 har årsstämman beslutat att någon utdelning inte skall ske.

För mer information, vänligen kontakta:
Mariana Burenstam Linder, VD, telefon 08 - 611 88 10,
mobiltelefon 070 - 595 22 50, www.ainax.se