Catella

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 17:19 CEST

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

  • att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
  • att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • om omval av Johan Claesson, Johan Damne och Jan Roxendal samt nyval av Joachim Gahm och Anna Ramel. Johan Claesson valdes till styrelseordförande. Viveka Ekberg och Petter Stillström avböjde omval.
  • om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015.
  • att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2015.
  • att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se 

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med spetskompetens inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier. Läs mer på catella.se.