Catering Please i Skandinavien AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CATERING PLEASE DEN 18 JUNI 2009

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 08:55 CEST

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämma i Catering Please i Skandinavien AB (publ) den 18 juni 2009.

·Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt den framlagda att vinstdispositionen sker i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att det inte utgår någon vinstutdelning till aktieägarna. Förevarande års förlust balanseras i ny räkning. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

·Styrelsen ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

·Stämman beslutade att arvode skall utgå med 30.000 kronor till styrelsens ordförande. Inget arvode skall utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

·Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits skulle bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits utse Thomas Eklund, Jenny Hjalt, Ia Johansson, Tomas Willers och Wilhelm Willers. Det noterades att det var fråga om nyval av Ia Johansson, de övriga var fråga om omval av befintliga styrelseledamöter.

·Det beslutades att styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

2009-07-06

För vidare information, kontakta
Ia Johansson
VD, Catering Please i Skandinavien AB (publ)
ia.johansson@cateringplease.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Kommuniké från årsstamma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please

Om Catering Please
Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please med flera.

Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin där vi sköter mat och handling för flygbolag Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med framför allt Uppsala kommun med omnejd.