Marginalen Bank

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2016

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2016 08:15 CEST

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma 18 april 2016 i Stockholm för verksamhetsåret 2015. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman utsåg Mari Broman till ny styrelseordförande samt Anna-Greta Sjöberg och Peter Sillén till nya styrelseledamöter. Årstämman beslutade om omval för styrelseledamöterna Anders Fosselius, Ewa Glennow, Hans Lingqvist och Peter Lönnquist. Bertil Johanson hade avsagt sig omval till styrelseordförande och lämnar styrelsen. Styrelseledamot Anders Folkvard avled i mars 2016 efter en kort tids sjukdom.

- Vi förstärker nu styrelsen med personer som tillsammans med övriga ledamöter har de erfarenheter som krävs för att lägga upp riktlinjerna för Marginalen Banks framtid. De har breda erfarenheter från bank- och finansbranschen samt från styrelsearbete och entreprenörskap. Jag vill samtidigt tacka avgående styrelseordförande Bertil Johanson för hans betydande insatser, säger Ewa Glennow VD i moderbolaget Marginalen AB.

Mari Broman har lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet samt från styrelsearbete. Mari kommer senast från Riksbyggen där hon var vice VD under åren 2006-2014. Hon är idag ledamot i Serneke AB samt styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad. Mari har även varit biträdande stadsdirektör i Göteborgs Stad.

2011 grundade Anna-Greta Sjöberg vård- och omsorgsföretaget Crispa AB som idag har ett 90-tal vårdplatser i Sverige. Hon har även lång erfarenhet från finansvärlden och hade mellan 1998 och 2011 flera ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland. Anna-Greta är bland annat styrelseledamot i Hufvudstaden AB och i livförsäkringsrörelseorganisationen Trygg-Stiftelsen.

Peter Sillén är idag ansvarig för Högskoleingenjörsutbildningen Teknik och Ekonomi på KTH. Han har även haft ledande befattningar inom Axel Johnson-koncernen inom områden som CSR, kundrelationer och nya marknader.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 april 2016 kl. 08.15.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Söderhamn och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.