Alfa Laval Nordic AB

Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:56 CEST

Alfa Laval AB höll idag, den 20 april 2009, årsstämma på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund. Drygt 500 aktieägare var närvarande vid stämman som leddes av Anders Narvinger.
Vid stämman sammanfattade koncernchefen Lars Renström fjolåret och konstaterade att 2009 blev det femte i följd med förbättrat rörelseresultat. Faktureringen steg med 11,5 procent till närmare 28 miljarder kronor, samtidigt som rörelseresultatet ökade till 6,2 miljarder kronor. Mot slutet av året minskade efterfrågan i spåren av den globala finanskrisen.

Lars Renströms tal finns att läsa på "www.alfalaval.com/investors".

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 2:25 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Björn Hägglund, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Lars Renström och Waldemar Schmidt.

Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2009 enligt valberedningens förslag. Det totala arvodet skall uppgå till 3 485 000 kronor, oförändrat jämfört med 2008. Stämman godkände bland annat även om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.

Lund den 20 april 2009
Alfa Laval AB (publ.)För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2009 kl 17.55.