Avega Group AB

Kommuniké från årsstämman i Avega AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:56 CEST


Vid årsstämman i Avega AB den 4 september 2008 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008.
    Årsstämman beslutade om utdelning med 1 krona per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är tisdagen den 9 september 2008, innebärande att utdelningen betalas ut via VPC omkring fredagen den 12 september 2008.
    Till styrelseledamöter omvaldes Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson och Anna Söderblom. Lars-Erik Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande.
    Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår till styrelsens ordförande om 0 kronor och till övriga i bolaget icke anställda ledamöter med 75 000 kronor vardera. Revisorerna skall erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.

    Stockholm den 4 september 2008, Avega AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Erik Eriksson, Styrelseordförande Avega AB,
Jan Rosenholm, Verkställande Direktör Avega AB
tel: +46 (0) 8 - 678 81 00

Avega är en specialiserad IT-konsult som genom sina dotterbolag erbjuder kvalificerade tjänster inom IT-ledning, systemarkitektur, integration, system­utveckling, test och kvalitetssäkring, affärs­system samt Business Intelligence. Avegas uppdragsgivare är medelstora och stora företag inom främst bank/finans/försäkring, detaljhandel, teleoperatör/telekom och offentlig sektor.
Avega bildades år 2000 och har varit lönsamt sedan starten. Avegas aktie (ticker: AVEG) handlas sedan november 2007 på First North som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för Avega är Remium AB.
För mer information, besök www.avega.se.
Vår vision är att vara Sveriges ledande specialistkonsultföretag inom utvalda kompetensområden.