Proffice AB

Kommuniké från årsstämman i Proffice AB (publ) den 6 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:46 CEST

På årsstämman i Proffice AB (publ) ("Proffice") har idag fattats bland annat följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skall ske.

Styrelse
Vid stämman omvaldes de ordinarie ledamöterna Karin Eliasson, Christer Hägglund, Christer Sandahl och Gunilla Wikman. Christer Sandahl omvaldes som styrelseordförande.

Till ny styrelseledamot valdes Lars Murman. Lars Murman, född 1957, har tidigare varit verksam i Manpower, där han började 1996 då hans tidigare bolag Teamwork såldes till Manpower. Han var därefter VD i Manpower Sverige fram till 2001 och har sedan tjänstgjort som Nordenchef och Vice President Manpower Europe. Lars Murman har inga ytterligare styrelseuppdrag. Aktieinnehav i Proffice AB är 2.000.000 B-aktier.

Personalrepresentanter är Sylvia Kristensen och Britt Vennerström Pedersen.

Bemyndigande
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 6 800 000 B-aktier, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 700 000 SEK.

Bolagsordning
Stämman beslutade vidare om ändringar i bolagsordningen föranledda i huvudsak av att den nya aktiebolagslagen trädde ikraft den 1 januari 2006.

För mer information kontakta
Christer Sandahl, Styrelseordförande Proffice AB, tfn: 0709 11 65 00
Lars Wahlström, VD och koncernchef Proffice AB, tfn: 08 787 17 00 eller 073 3434 200, lars.wahlstrom@proffice.com

Se även www.proffice.se

Proffice är det nordiska bemanningsföretaget. Vi har över 10 000 medarbetare och verkar inom personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på Stockholmsbörsen.