Axlon International AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA I AXLON

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 15:52 CEST

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008 och styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas.Axlon AB har mottagit den första ordern på AxlonRS inom ramen för avtalet med Visma Retail. Ordern omfattar fyra system.

Stämman beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. De ordinarie ledamöterna Frode Alhaug, Mats Boquist, Henrik Aspén samt suppleanten Göran Strandberg omvaldes.

Stämman beslutade att ett arvode om 175.000 till styrelsen varav 100.000 kronor ska utgå till styrelseordföranden.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Frode Alhaug till styrelsens ordförande.

Bromma 2009-04-29

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706-49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Kommuniké från årsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av hög kapacitet, enkel integration och hög säkerhet. Läs mer på www.axlongroup.se