Aerocrine AB

Kommuniké från Aerocrine AB:s extra bolagsstämma 2010

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 17:24 CEST

Aerocrines extra bolagsstämma hölls tisdagen den 7 september 2010 i Solna.

 

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2011 besluta om att – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor – öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler. Antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som anges i bolagsordningen. Stämmans beslut ersätter det bemyndigande som årsstämman den 27 april 2010 beslutade om.

För fullständig information om förslaget som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.aerocrine.se där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.

För mera information, kontakta:

Paul de Potocki, VD, telefon: +46 8 629 07 82

 

 

 

 

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2010 klockan 17:15.