AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 17 september 2014 – byte av styrelseordförande och VD

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 12:11 CEST

Med anledning av styrelsens beslut den 22 augusti 2014 att utse Mark Hauschildt som permanent VD för bolaget, har idag beslut fattats på extra bolagsstämma att styrelseledamoten Thomas Nygren ersätter Hauschildt som styrelseordförande för AllTele. Mark Hauschildt kvarstannar i styrelsen som ordinarie ledamot och ersätter från och med dagens datum den tidigare tillförordnade VDn Paul Moonga. Samtidigt beslutades att bolaget inte längre ska ha någon vice VD.