Benchmark Oil & Gas AB

KOMMUNIKÉ FRÅN BENCHMARK OIL & GAS EXTRA ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:15 CET


Stämman fattade följande beslut, i enlighet med styrelsens förslag:

· Att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 på dagordningen (se bif bilaga)
· Att bemyndiga styrelsen att under tiden innan nästa årsstämma genomföra en nyemission av högst 25 226 748 aktier i samband med en notering av bolagets aktier, med företrädesrätt för aktieägarna
· Att bemyndiga styrelsen att under tiden innan nästa årsstämma genomföra en nyemission av högst 74 773 252 aktier i samband med en notering av bolagets aktier, utan företrädesrätt för aktieägarna
· Att bemyndiga styrelsen att under tiden innan nästa årsstämma genomföra en nyemission av högst 30 800 000 aktier i samband med en notering av bolagets aktier, med bestämmelse om kvittning och utan företrädesrätt för aktieägarna. Teckningsberättigade ska vara Profacta AB och Texas Onshore AB.

Alla punkter godkändes enhälligt av de 38 828 114 aktier som var representerade på stämman.

Vid frågor med anledning av denna kommuniké, vänligen kontakta: Jan Lundqvist, VD; 0709-30 30 85