onetwocom AB

Kommuniké från bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 15:53 CEST

Bemyndigande om nyemission
Vid extra bolagsstämman i Freetel AB (publ) den 17 juli 2003 gav bolagsstämman styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission genom utgivande av högst 20.000.000 aktier av serie B, till lägst 0,39 kronor per aktie, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2.000.000 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Larsson, CFO
Tel. +46 8 556 965 43 peter.larsson@freetel.se

Michael Freudenthal, VD
Tel. +46 8 556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se

Eller besök vår hemsida: www.freetel.se

Om Freetel
Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems - MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor. Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka.