onetwocom AB

Kommuniké från bolagsstämma i Freetel AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 08:57 CEST

Beslut om nyemission
Vid extra bolagsstämman i Freetel AB (publ) den 25 juni 2003 beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission genom utgivande av högst 35.000.000 aktier, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3.500.000 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Freudenthal, vd
Tel. 08-556 965 42
michael.freudenthal@freetel.se

Eller besök vår hemsida: www.freetel.se

Om Freetel
Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems – MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SAP, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor.

Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka.