Boliden AB

Kommuniké från Boliden AB:s årsstämma den 29 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:32 CEST

Utdelning
Årsstämman fastställde en utdelning om 1 krona per aktie för verksamhetsåret 2008 och att tisdagen den 5 maj 2009 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Utdelningen kommer att skickas genom Euroclear Sweden AB, fredagen den 8 maj 2009.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg och Anders Sundström. Anders Ullberg omvaldes till styrelsens ordförande. Carl Bennet har avböjt omval.

Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvodena skulle vara oförändrade dvs. 850 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att oförändrat arvode utgå med 150 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kr till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Valberedning
Till ny valberedning valde stämman Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lars-Erik Forsgårdh , Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Anders Ullberg (styrelseordförande).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Communications Manager, Boliden AB, tel 08-610 1559, 0733-244 551

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Marknad, Smältverk och Gruvor. Bolaget har cirka 4 600 anställda och en omsättning på cirka 30 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com