Boliden AB

Kommuniké från Boliden ABs extra bolagsstämma: Bolidens extra bolagsstämma godkänner bildandet av Nya Boliden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 17:00 CET

Bolidens extra bolagsstämma har idag godkänt affären mellan Boliden och
Outokumpu genom att bemyndiga styrelsen att genomföra dels en emission
av nya aktier till Outokumpu (apportemission), dels en emission av nya
aktier med företrädesrätt för Bolidens aktieägare. Vidare valde
bolagsstämman en ny styrelse i Boliden med tillträde när affären
genomförs vid årsskiftet.

Nyemissionen av aktier till Outokumpu, som delbetalning för de gruv- och
smältverkstillgångar som Boliden förvärvar av Outokumpu, beräknas ske i
samband med att affären genomförs vid årsskiftet. Outokumpu kommer efter
nyemissionen att äga 49 procent av samtliga aktier och röster i Nya
Boliden.

Emissionen av aktier med företrädesrätt för Bolidens aktieägare
förväntas genomföras under första kvartalet 2004 och kommer att vara
garanterad. Företrädesemissionen kommer att vara i storleksordningen EUR
150 miljoner (SEK 1,3 miljarder) och är en integrerad del av affären.

Bolidens extra bolagsstämma valde idag Satu Huber, Tapani Järvinen,
Christoffer Taxell och Risto Virrankoski till nya ledamöter i Bolidens
styrelse, efterträdande Gun Berglund, Göran Collert, Sverker Martin-Löf
och Kjell Nilsson.

Som ledamöter i styrelsen kvarstår de av ordinarie bolagsstämma i maj
2003 valda ledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och
Anders Sundström.

Risto Virrankoski föreslås bli ordförande och Carl Bennet föreslås bli
vice ordförande i styrelsen för Nya Boliden. Styrelsen i nya Boliden
kommer att bestå av 11 ledamöter, vilka även inkluderar tre ledamöter
utsedda av de fackliga organisationerna.

Ovannämnda beslut beträffande styrelseförändringar gäller under
förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, att affären med
Outokumpu slutförs.

Styrelsens fullständiga bemyndigande finns att tillgå på Bolidens
hemsida www.boliden.se

Information om de nyvalda styrelseledamöterna:

Satu Huber, 45
Magisterexamen i ekonomi
Finansdirektör och chef för ekonomiavdelningen, finska
finansdepartementet
Styrelseledamot i Finnish Industry Ltd, Försvarsekonomiska
planeringskommissionen, Garantiföreningen för finska kulturfonden samt
styrelsesuppleant i Svenska Handelshögskolan i Finland


Tapani Järvinen, 56
Licentiatexamen i teknologi
Divisionschef för Outokumpu Technology och ledamot i
koncernledningsgruppen
i Outokumpu Oyj
Ordförande i Finsk-Latinamerikanska handelskammaren
Styrelseledamot i International Copper Association och Eurométaux

Christoffer Taxell, 55
Juris kandidatexamen
F d minister i finska regeringen
Styrelseordförande i Finnair Abp och Stiftelsen för Åbo Akademi
Styrelseledamot i Stockmann Oyj Abp, Sampo plc, Raisio Yhtymä Oyj,
Nordkalk Corporation och Hormos medical Corp

Risto Virrankoski, 57
Kandidatexamen i ekonomi
Vice koncernchef och vice verkställande direktör, Outokumpu Oyj
Vice ordförande i koncernledningsgruppen i Outokumpu Oyj
Styrelseledamot i VR Ltd (finska järnvägen)

Foton finns på Bolidens hemsida: http://www.boliden.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Boliden
Jan Johansson, VD och koncernchef
tel. +46 8 610 16 02, mobile +46 70 555 02 02
e-mail: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, Informationsdirektör
tel +46 8 610 15 57, mobile +46 70 618 95 95
e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.se

Outokumpu
Eero Mustala, Informationsdirektör
tel. + 358 9421 24 35
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen, chef investerar- och mediarelationer
Tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778
e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com