Boliden AB

Kommuniké från Bolidens extra bolagsstämma: Anders Ullberg ny styrelseordförande i Boliden

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 14:39 CEST

En ny styrelse i Boliden utsågs idag vid en extra bolagsstämma. Till nya styrelseledamöter valdes Ulla Litzén, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg. Vidare kvarstår de vid ordinarie bolagsstämma 2005 valda ledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och Leif Rönnbäck.

De nya ledamöterna ersätter Risto Virrankoski som avgått samt Satu Huber och Christoffer Taxell som stämman beslöt att entlediga.Vidare beslöts att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter valda av bolagsstämman och inga suppleanter.

Till ny styrelseordförande valdes Anders Ullberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Carl Bennet till vice ordförande

En presentation av de nya styrelseledamöterna finns på Bolidens hemsida www.boliden.se


För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08- 610 1602, 070- 555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.se