Dedicare AB

Kommuniké från Dedicare AB årstämma 2012

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 10:36 CEST

Vid dagens årsstämma i Dedicare AB togs följande beslut.

  • Utdelningen blir 1,00 kronor per aktie
  • Avstämningsdag för utdelning blir den 27 april 2012. Utbetalning sker omkring den 3 maj.
  • Omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av Anna Stina Nordmark.
  • Omval av Deloitte AB som revisorer.
  • Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att anta förslaget om emission av teckningsoptioner


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl 18.30 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 651 07
Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.