Duroc AB

Kommuniké från Durocs extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 15:48 CEST

Durocs extra bolagsstämma beslutade idag, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna försäljningen av bolaget Duroc Engineering i Göteborg AB (556253-4213) till Magnus Edén, anställd i bolaget.

För mer information kontakta

Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

_______________________________________________________________

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2010 kl 15.00.

Om Duroc-koncernen Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com - Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.com, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.