Global Gaming Factory

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:07 CET

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GLOBAL GAMING FACTORY X AB (PUBL) DEN 31 JANUARI 2007

(Aktietorget: GGF)

Aktieägarna i Global Gaming Factory X AB (publ) har den 31 januari 2007 hållit extra bolagsstämma i Stockholm.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till en kvittningsemission.

Stämman beslutade vidare att behandla kontrollbalansräkning på fortsatt stämma den 28 februari 2007.

Stämman valde in Kasper Vardrup och Majken Hummel-Gumaelius som nya styrelseledamöter.

För mer information, kontakta: Hans Pandeya, Global Gaming Factory X AB (publ), 0733 16 42 10