Fragus Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 14:09 CEST

(Aktietorget: FRAG B)

Den 17 juli 2009 hölls en extra bolagsstämma i Fragus Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Richard Berggren omvaldes och Astrid Eriksson samt Sigvard Stenström nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Till ny revisor valdes revisionsbolaget BDO Nordic Kristianstad KB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Håkan Juhlin och godkänd revisor Sven Isaksson, för en period om fyra år.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Information om Fragus nya styrelseledamöter
Astrid Eriksson och Sigvard Stenström är aktiva styrelseledamöter i Sveg Produktion AB. Astrid
Eriksson innehar även förtroendeuppdrag i lokala ekonomiska föreningar.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslutades det att Richard Berggren kvarstår som styrelseordförande och att Anders Sterner utsågs till VD.

Styrelseordförande kommenterar
"I processen att slutföra de praktiska delarna av förvärvet av Sveg Produktion AB underlättar det betydligt att styrelsen totalt sett har en direkt aktiv del i både förvärvande och det förvärvade bolaget.

Fragus Groups nya VD, Anders Sterner, är eldsjälen och innovatören i Sveg Produktion AB och har personlig kontakt med alla bolagets samarbetspartners och kompletterar ledningen som ska driva den nya konstellationen fram till förvärvets alla delar är slutförda", säger Richard Berggren.


Kristianstad 2009-07-20

För mer information kontakta:

Richard Berggren
Styrelseordförande

Telefon: 0708-19 50 40
E-mail: richard.berggren@1228.se

Om Fragus Group AB (publ):
Fragus B-aktie handlas sedan 2005 på AktieTorget under tickernamnet FRAG B. ISIN-koden är SE0001601261. Order book ID är 32580. En börspost omfattar 1000 aktier.