Hagströmer & Qviberg AB

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2003 11:57 CEST

På Hagströmer & Qviberg AB (publ):s extra bolagsstämma den 30 juli 2003 fattades följande beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om syntetiska återköp av egna stamaktier (inlösen till marknadskurs) Bolagsstämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp (inlösen till marknadskurs) av egna stamaktier, motsvarande högst 600.000 stamaktier i bolaget. Bolaget skall därvid ingå ett sk swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på H&Q-aktien. Motparten i swap- avtalet kommer att erbjudas möjlighet att inlösa de stamaktier som ligger till grund för swap-avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av en kommande bolagsstämma.

Frågor besvaras av:
Patrik Enblad, verkställande direktör, tel 08-696 17 00

Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 165. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).