Capona AB

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 09:10 CEST

På Capona AB:s extra bolagsstämma idag fattades bl.a. följande beslut:

Henrik A. Christensen, Per-Anders Ovin samt Petter A. Stordalen har valts som nya ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Henrik A. Christensen är advokat och delägare i advokatbyrån Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo och ordförande i styrelsen för Choice Hotels Scandinavia ASA.

Per-Anders Ovin har tidigare varit verksam som verkställande direktör för Enskilda Securities och är för närvarande styrelseledamot i Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), Stockholmsbörsen, EDX London Ltd och Catella Property Group AB.

Petter A. Stordalen är koncernchef och styrelseledamot i Choice Hotels Scandinavia ASA, ordförande i styrelsen för Home Invest ASA och styrelseledamot i Choice Hotels Sweden AB samt i Norwegian Airlines.

Monica Caneman och Olle Persson, som valdes som ordinarie styrelseledamöter vid den ordinarie bolagsstämman den 25 mars 2003 kommer att sitta kvar som ordinarie styrelseledamöter, medan ordinarie styrelseledamöterna Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Bo Jungner och Kerstin Lindberg Göransson har lämnat styrelsen.

Således har styrelsen fått följande sammansättning efter bolagsstämman: Monica Caneman, Henrik A. Christensen, Per-Anders Ovin, Olle Persson och Petter A. Stordalen.

Stockholm den 12 augusti, 2003
Capona AB (publ)

KORT OM CAPONA
Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet per den 30 juni 2003 bestod av totalt 42 hotellfastigheter varav 32 var belägna i Sverige, fem i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 6 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

För ytterligare information kontakta:
Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72
E-post: olle.persson@capona.se

Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71
E-post: clas.hjorth@capona.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se

Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle:
Delårsrapport per 2003-09-30 Torsdagen den 16 oktober 2003