3L System AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i 3L System AB (publ) tisdagen den 9 december 2003

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 14:24 CET

Bolagsstämman fattade enhälliga beslut i samtliga ärenden på föredragningslistan.

Styrelse
Vid extra bolagsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna, Hans Richter, Martin Carlesund, Joakim Richter och Fred Rosenthal. Nyval av Johan Wibom till ordinarie styrelseledamot.

Vid konstituerande styrelsemöte samma dag valdes enhälligt Hans Richter till styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta Martin Carlesund, verkställande direktör, tel 08-705 38 00,
070-867 04 67, e-mail martin.carlesund@3lsystem.se

3L System AB
3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.