StrongPoint Sverige

Kommuniké från extra bolagsstämma i CashGuard AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 16:14 CET

CashGuard AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma på Täby Park Hotel i Täby.

Extra bolagsstämman beslutade idag den 16 februari 2007 att godkänna förslaget om att minska bolagets reservfond med 200 000 000 kronor från 246 399 073 kronor till 46 399 073 kronor. Det belopp som reservfonden minskas med överförs till fritt eget kapital.

Extra bolagsstämman beslutade också att godkänna förslaget att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till styrelseledamöter omvaldes Christina Detlefsen och Mats Andersson samt nyvaldes Morthen Johannessen, tillika styrelseordförande, Leif Flemming Bakke och Mats-Olof Ljungkvist.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Morthen Johannessen, styrelseordförande CashGuard AB (publ), tel +46 8 732 22 36


Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt till säkerhetsföretag. CashGuard-koncernen har cirka 170 anställda och omsatte cirka 323 mkr under 2006. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsen.