StrongPoint Sverige

Kommuniké från extra bolagsstämma i CashGuard AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 09:48 CEST

CashGuard AB (publ) meddelar att vid extra bolagsstämma den 3 oktober 2003 beslutades, i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag, om kvittningsemission av 1.500.000 aktier av serie B, om en till PSI Group ASA ("PSI") riktad emission av 3.064.516 aktier av serie B samt om emission av ett skuldebrev förenat med 1.800.000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie av serie B. Skuldebrevet ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tecknas av PSI som är CashGuards distributör på den norska marknaden.

CashGuards aktiekapital, som för närvarande uppgår till SEK 2.880.000, kommer med anledning av kvittningsemissionen och den riktade emissionen att ökas med SEK 365.161,28. Antalet aktier kommer efter kvittningsemissionen och den riktade emissionen att uppgå till 40.564.516, varav 1.000.000 utgör aktier av serie A och 39.564.516 av serie B. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med ytterligare SEK 144.000 samtidigt som 1.800.000 aktier av serie B tillkommer.

Ovanstående beslut tillför CashGuard en större aktiv aktieägare. PSI Group garanterar till
100 procent den företrädesemission som för närvarande genomförs i CashGuard. Samarbetet med PSI Group har tidigare resulterat i att CashGuard har erhållit stora leveransavtal. Sedan 2001 har närmare 600 CashGuard-system levererats till Post i Butikk och under 2004 och 2005 ska CashGuard och PSI Group leverera system till NorgesGruppen till ett värde motsvarande MSEK 165.

Val av ny styrelseledamot
Stämman valde Morthen Johannessen till ny ledamot av bolagets styrelse. Morthen Johannessen är Chief Operating Officer (COO) för Tomra Systems ASA, vars aktie är noterad på Oslobörsen. Johannessen har mer än 20 års internationell erfarenhet av detaljhandel och har tidigare bland annat varit Vice President Western Europe för Pepsico Inc. och Sales and Marketing Director för Mars Inc. Johannessen har även styrelseuppdrag i det på Oslobörsen noterade bolaget NutriPharma samt i Voss of Norway.

Tomra Systems utvecklar och marknadsför system som gör det attraktivt för konsumenter att återvinna dryckesflaskor. Bolaget, som är marknadsledande inom sitt segment, verkar inom dagligvaruhandeln och har verksamhet i 46 länder. Tomra Systems omsatte 2002 knappt
NOK 2,7 miljarder och har ett börsvärde på cirka NOK 6,5 miljarder.

För ytterligare information:
Mats Löfgren, styrelseordförande CashGuard AB (publ), tel +46-704 91 81 71

CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2002 omsatte CashGuard MSEK 94. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.