Catella

Kommuniké från extra bolagsstämma i Catella AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 14:56 CET

Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) som hölls torsdagen den 13 februari 2014 beslutade:

  • Att välja ny Johan Damne till ny styrelseledamot. Johan Damne, född 1963, är civil ekonom och vd i Claesson & Anderzén AB. Han är också styrelseledamot i flertal bolag i Claesson & Anderzén-koncernen. Styrelsen består härefter av Johan Claesson (ordförande), Johan Damne, Viveka Ekberg, Jan Roxendal och Petter Stillström.
  • Att införa ett incitamentsprogram omfattande totalt 7 000 000 teckningsoptioner riktat till vd och ledande befattningshavare. Teckningsoptionerna omfattar tre serier med löptider om fyra, fem respektive sex år. Vid full teckning och utnyttjande av dessa teckningsoptioner blir utspädningen cirka 7,8 procent av det befintliga aktiekapitalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se 

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med spetskompetens inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier. Läs mer på catella.se.