Eyeonid Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 15:40 CET

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 9 februari 2017 kl. 14:00 i Stockholm, fattades följande beslut i sammandrag:

Val av tillkommande styrelseledamot

  • Håkan Svanberg valdes som tillkommande styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall (ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom Thavenius.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ), e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com telefon: 073-422 79 30

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014.