Gunnebo Industrier AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gunnebo Industrier AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:29 CEST

Extra bolagsstämman den 19 september 2008 beslutade om:

  • Att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Den tidigare styrelsen entledigas och nyval skedde av Carl-Gustaf Bergström, Jörgen Centerman, Håkan Dahlin, Marcus Jansson och Christian Sievert. Stämman valde Jörgen Centerman till ordförande.

    Nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

    Att - på grund av den ändrade aktieägarstrukturen i Gunnebo Industrier och att bolaget inom kort förväntas avnoteras från OMX Nordic Exchange Stockholm - upphäva tidigare beslut om valberedning


    Stämmans beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Centerman, styrelseordförande, Gunnebo Industrier AB
08 442 89 50

Christer Lenner, vd och koncernchef, Gunnebo Industrier AB
0705 91 03 05, christer.lenner@gunneboindustries.com

Tobias Bülow, informationsdirektör, Gunnebo Industrier AB
0703 38 93 10, tobias.bulow@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med egen verksamhet i 15 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Telescopics och Traction Systems). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis cirka 2,3 miljarder kronor och koncernen har 1 550 medarbetare. För ytterligare information se www.gunneboindustrier.se.