IBS AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i IBS AB den 5 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 16:17 CEST


Vid en extra bolagsstämma i IBS AB den 5 september 2008 utsågs en ny styrelse på grund av att ägarstrukturen i IBS nyligen ändrades.

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelsemedlemmar utsedda av stämman. Christian Paulsson har utsetts till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Petterssons och Fredrik Svenssons uppdrag som styrelseledamöter upphörde.

Christian Paulsson är 33 år. Han är verkställande direktör och head of corporate finance i Lage Jonason AB och har tidigare varit verksam i bl.a. Mangold Fondkommission AB och Alfred Berg Fondkommission AB. Han är styrelseledamot i Invisio Headsets AB, Spirits of Gold AB och Lage Jonason AB. För ytterligare information om Christian Paulsson, se www.ibs.se.

Den nya styrelsen består därmed av Pallab Chatterjee (ordförande), Vinit Bodas, Gunnel Duveblad, George Ho, Christian Paulsson, Bertrand Sciard och Ann-Mari Öhman (arbetstagarrepresentant).

För mer information kontakta:

Camilla Moore, Informationschef, IBS AB
Tel : +46-70-555 1239
Email : camilla.moore@ibs.net

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet av supply chain management har gjort IBS till en ledande totalleverantör av affärssystem. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, främst inom branscher som; automotive, elektronik, förlag, industri, livsmedel, läkemedel, papper och partihandel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

På den nordiska marknaden har IBS ca 600 anställda som utgör en gemensam resurspool för infrastruktur, försäljning och konsulttjänster. Utöver de internationella branschinriktningarna, satsar vi även i Norden på detaljhandel, energi, såg- och träindustrin samt transport.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna
www.ibs.se