Micro Bildelar

Kommuniké från extra bolagsstämma i Micro Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 14:13 CET

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) har idag, den 10 mars 2006, hållit extra bolagsstämma i Helsingborg.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fram till ordinarie bolagsstämma genomföra en riktad nyemission av 51.136.363 aktier till marknadsvärde mot vederlag av kontanter utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Motivet med emissionen är att tillföra bolaget medel för att intensifiera marknadsföringen och bygga upp en e-handelslösning.

Bolagsstämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag om en ändring av bolagsordningen, vilken innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.


För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro är en detaljhandelskedja som specialiserar sig på reservdelar och biltillbehör. Bolaget har 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Antalet anställda är cirka 150 och omsättningen för år 2005 uppgick till 144 miljoner kronor. Micros ambition är att bli bäst på personlig service till konsumenter. Micro började som ett familjeföretag 1958 i Anderstorp i Småland och har därefter ägts av Ikano och Bilia-koncernen. Bilia avyttrade verksamheten våren 2005 till en grupp privatpersoner med Mats Nilstoft med familj i spetsen, i dag ordförande och störste ägare i Micro Holding AB med 43,9 procent. Micro är noterat på Nya Marknaden under namnet Micro Holding AB. Noteringen skedde genom ett så kallat omvänt köp där Powerit PS AB förvärvade Micro AB och bytte namn till Micro Holding AB.