Net Insight AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Insight AB

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 11:46 CET

Extra bolagsstämma i Net Insight AB beslutade idag om emission av
högst 4 471 114 nya B-aktier. Emissionen är riktad till det
garantikonsortium, bestående av ett begränsat antal investerare, som
garanterat att teckna det antal aktier som inte tecknats med stöd av
de optionsrätter som Net Insight gav ut i samband med bolagets
företrädesemission under våren/sommaren 2003. Optionsrätternas
teckningstid löpte ut den 30 november 2003, vid vilken tidpunkt cirka
90,2 procent av de utgivna optionsrätterna hade utnyttjats,
medförande nyteckning av 41 365 566 B-aktier.

Genom garantin försäkras bolaget om att hela likviden om cirka 39
miljoner kronor inflyter till bolaget. Av dessa svarar garanterna,
genom föreliggande emission, för cirka 3,8 miljoner kronor.
Emissionskursen för de nya aktierna motsvarar den kurs till vilken
nya aktier kunde tecknas med stöd av optionsrätterna, 85 öre per
aktie. Nyteckningen av aktier med stöd av optionsrätterna och
teckningen av nya aktier i föreliggande garantiemission medför att
aktiekapitalet i bolaget ökar med sammanlagt högst 1 883 467,20
kronor, varav högst 178 844,56 kronor är hänförliga till
garantiemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska
bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt
från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo och
internetkommunikation till traditionell telefoni och data. Tjänsterna
tillhandahålls över en och samma infrastruktur på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt. Net Insight har cirka 100 anställda i Sverige
och USA. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer
information, se www.netinsight.net