ONE Media Holding

Kommuniké från extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:58 CEST

(Aktietorget: ONE)

Vid extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ) den 14 augusti 2007 beslutades:

- Beslut om ändring av bolagsordning innebärande att:
- Aktiekapitalet skall vara lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000
- Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000
- Styrelsens säte är Stockholms kommun
- Förvärv av samtliga aktier i MultiPartner AB via apportemission genom nyemission av 77.346.036 aktier.
- Beslut om nya styrelseledamöter bestående av Lars Lindqvist och Anders Torstensson

För ytterligare information se bolagets hemsida www.onemedia.se

Vill du veta mer?
Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef/VD ONE Media Holding AB, +46 734 100 550
eller e-post johanna.fagrell@onemedia.se

Om ONE
ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 50 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl.
Besök gärna: www.onemedia.se

ONE Media Holding AB (publ)
14 augusti 2007