Poolia

Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 17:26 CEST

Bolagsstämma i Poolia beslutar om ändring av bolagsordningen samt nedsättning av aktiekapitalet och överkursfonden

Extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) har i dag beslutat att ändra bolagsordningen samt nedsätta aktiekapitalet och överkursfonden i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Därmed kan cirka 137 miljoner kronor utbetalas till bolagets aktieägare inom ramen för bolagets inlösenprogram och 262 miljoner kronor kan överföras från överkursfonden till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande. Nedsättningarna kommer att verkställas så snart rättens tillstånd erhållits, vilket förväntas ske i slutet av oktober 2003.

Stockholm den 3 juli 2003
Poolia AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tfn: 073-944 50 09