Smarteq AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Smarteq AB den 13 oktober 2004

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:56 CEST

Bolagsstämman i Smarteq AB beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av optionsvillkor som meddelats i kallelsen till stämman.

Bolagsstämman beslutade att teckningstiden avseende optionsprogram 2003, som bolagsstämman fattade beslut om den 4 december 2003, förlängs, vilket innebär att första dag för teckning tidigareläggs. Beslutet innebär att anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 13 oktober 2004 till och med den 30 maj 2005.

Smarteq följer utvecklingsplanen enligt emissionsprospektet men för att forcera utvecklingstakten inom framför allt antennprodukter tidigareläggs möjligheten att teckna aktier enligt optionsprogram 2003.

Smarteq AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Hans Hansson
Styrelseordförande
Smarteq AB, tfn 070 - 3701611

Sven-Erik Nilsson
VD
Smarteq AB, tfn 0733-85 92 50

Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.