Intius AB

Kommuniké från fortsatt stämma i Intius AB

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:03 CET

På den fortsatta stämman i Intius, måndag den 8 november 2010, beslöts att genomföra förvärvet av Trollhättan Mineral AB. Förvärvet sker genom ett så kallat omvänt förvärv där Intius betalar förvärvet med 556 468 265 nyemitterade aktier i Intius. Efter genomförd emission kommer Intius att ha 800 000 000 aktier utgivna. Med anledning av emissionen kommer Intius att få nya huvudägare, LG Holding AB samt Archelon Mineral AB. Beslutet om förvärv av Trollhättan Mineral AB var enhälligt av närvarande aktieägare.

Stämman beslöt även om byte av firma till Trollhättan Mineral AB, och om att byta säte till Vänersborg.

Till styrelse valdes att Bengt Hansson kvarstår som styrelseordförande, samt att Peter Swartling kvarstår och att Per-Gunnar Axelsson återvals till ledamot i styrelsen.

Efter stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen utsåg Krister Vulkan till VD för bolaget.

Information om Trollhättan Mineral AB
Trollhättan Mineral AB etablerades 1988. Under åren har Trollhättan Mineral expanderat med flertal helägda dotterbolag och är idag en koncern. Företagsgruppen består av de helägda dotterföretagen Allmix AB, Millfill AB, Vargöns Brikett AB, VEAB, Älvfrakt i Trollhättan AB och intressebolaget Vargön Shipping AB.

Trollhättan Mineral AB, är ett bolag som äger, driver och utvecklar olika företag, främst inom mineralbranschen. Att förvärva och bygga upp nya företag är bolagets affärsidé, vilket medför att inom koncernen ingår även företag inom bygg-, entreprenad- och rederiverksamhet.

Trollhättan Mineral har 15 personer anställda och omsatte under 2009 drygt 17 miljoner kronor med ett resultat som uppgick till 614 000 kronor. Trots finanskrisen har koncernen kunnat redovisa ett positivt resultat de senaste åren. Företaget räknar med en betydande omsättnings- och resultatökning under 2011.


För mera information
För ytterligare information kontakta Krister Vulcan, VD Intius AB, tel 0521-192 60, eller via e-mail info@intius.info , eller Bengt O Hansson, Styrelseordförande i Intius AB, tel 0551-22 330.