Industrivärden AB

Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 2 april 2003

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2003 00:00 CEST

Industrivärdens bolagsstämma hölls den 2 april på Grand Hotel i Stockholm varvid bland annat nedanstående beslut fattades.

Stämman fastställde utdelningen till 5:00 (5:00) kronor per aktie samt beslöt att lämna en bonus på 0:80 (3:35) kronor, sammantaget 5:80 (8:35) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 april, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom VPC den 10 april.
Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Lennart Nilsson, Anders Nyrén och Clas Reuterskiöld.
Vid konstituerande styrelsemöte samma dag utsågs Tom Hedelius till styrelseordförande och Sverker Martin-Löf till vice ordförande.
Vid konstituerande styrelsemöte utsågs vidare Bengt Kjell, chef nya investeringar, till vice verkställande direktör.