New Science Svenska AB

KOMMUNIKÉ FRÅN NEW SCIENCE EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 17:13 CEST

På New Science extra bolagsstämma den 30 september 2005 beslutades bla följande:

· Nyval av Lars-Olof Nilke som ordinarie styrelseledamot, varefter styrelsen består av Sverker Littorin (ordf), Jessica Staël von Holstein, Ingemar Kihlström och Lars-Olof Nilke.

· Beslöts om nyemission av högst 465.370 aktier. I nyemissionen skall Claes Friberg, Rhumbline AB och Momentor AB äga rätt att teckna 250.000 aktier, 40.000 aktier respektive 175.370 aktier. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom att Claes Friberg, Rhumbline AB och Momentor AB tillskjuter 12.500 aktier i portföljbolaget Nanosep AB, 60 aktier i portföljbolaget Biosynth Svenska AB, respektive 93 aktier i portföljbolaget Crystal Research AB. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 18.614.80 kr.

· Beslöts att punkten 11 i föredragningslistan till kallelsen till stämman skulle strykas från dagordningen vid stämman, eftersom styrelsen beslutat återkalla sitt förslag om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter.


För vidare information vänligen kontakta:
Claes Friberg, VD telnr 0708-698860 eller 08-347110
Sverker Littorin, Styrelseordförande telnr. 0708-755 309
Se även www.newscience.se