Audiodev AB

Kommuniké från ordinarie årsstämma AudioDev AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:59 CEST

Aktieägarna i AudioDev AB (publ) har idag, den 26 april 2006, hållit ordinarie årsstämma i Malmö.

Stämman fastställde årsredovisning och koncernredovisning samt disponerade årets vinst enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

I sitt anförande informerade AudioDevs VD Christer Sjöström om verksamheten under år 2005. Han presenterade därefter delårsrapporten för årets första kvartal. I denna presentation tog han bland annat upp att AudioDev bedömer att marknaden för optiskt media kommer att fortsätta att växa, främst tack vare introduktionen av den tredje generationen optiskt media, som bygger på blåslaserteknik. AudioDev har under 2005 som första företag lanserat testare för båda de konkur¬rerande formaten BD och HD DVD. Samtidigt bedömer AudioDev att marknaden som helhet är på väg in i en kommer¬siellt mer mogen fas och räknar med att efter¬frågan på DVD-testare framöver kommer att vara lägre än under rekordåren 2003 och 2004. Christer Sjöström nämnde också att AudioDev efter periodens slut har beslutat att ytterligare effek¬tivisera verksamheten och varsla 25 tjänster om uppsägning.

Beslut togs att styrelsen i fortsättningen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant. Till styrelseordförande omvaldes Jan Barchan och till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Göran Barsby, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim samt till ny ledamot valdes Sigrun Hjelmqvist. Arvodet fastställdes till 800 000 kr att fördelas med 200 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören föreslagna utdelningen till 2,42 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 3 maj 2006. Utdelningen beräknas utsändas av VPC den 8 maj 2006.

Årsstämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolags¬lagen.

För ytterligare information kontakta gärna:
Christer Sjöström, VD, tel: 040-690 49 00
Anna Thelander, Chief Financial Officer, Tel: 040 690 49 42

Om AudioDev AB

AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för kvalitetskontroll av optiska medier så som CD och DVD. Företaget har också en ledande position inom den pågående utvecklingen av blålaserbaserade format (BD och HD DVD). Nettoomsättningen 2005 uppgick till 218 miljoner kronor och de största marknaderna är USA, Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är sedan september 2000 noterat på Stockholmsbörsen.


AudioDevs produkter säljs under varumärkena CATS och Go!. Produkterna i serien CATS är högprecisions¬testare för kvalitetstestning av marknadens alla format. Go! är ett varumärke med produkter optimerade för produktions¬kontroll. AudioDev erbjuder också ett omfattande servicenätverk, liksom kundanpassad utbildning och oberoende testanalyser via AudioDevs TestCenter. Några av AudioDevs kunder är Cinram, CMC, Microsoft, Moser Baer India, Panasonic, Pioneer, Ritek Corp. och Technicolor.