Probi AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma, 13 maj 2003

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 11:30 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA, 13 MAJ, 2003

Den ordinarie bolagsstämman beslutade att fastställa bolagets årsredovisning och föreslagen resultatdisposition. Förlusten för 2002 avräknas mot överkursfonden i enlighet med den presenterade årsredovisningen. Ansvarsfrihet beviljades åt styrelse och VD.

VD:s anförande
VD Monica Wallter informerade om bolagets mål, strategier och verksamhet.
Det nyligen ingångna licensavtalet med Group Danone presenterades för aktieägarna.
En direkt följd av avtalet med Danone och deras finansiella åtagande är att Probi kommer att redovisa positivt kassaflöde för helåret 2003.
Bolaget fortsätter att befästa sin forskningsposition och utveckla attraktiva produkter. Potentialen att kommersialisera fler produkter och affärsområden bedöms som mycket god.

Styrelse och arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Zakrisson, Rolf Bjerndell, Sören Gyll, Berthold Lindqvist, Göran Molin, Bengt Jeppsson och Birgit Norinder.
Som suppleant omvaldes Jan Persson. Kåre Larsson avböjde omval.
Bolagsstämman tillstyrkte styrelsens förslag att styrelseledamöterna skall erhålla ett oförändrat arvode om totalt 535 000 att fördelas inom styrelsen.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Peter Zakrisson till arbetande styrelseordförande.


Lund den 13/5 2003Monica Wallter
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Peter Zakrisson, Styrelseordförande tel 0709 509620
Monica Wallter, VD tel. 0733 861610Probi AB är ett bioteknikföretag med världsledande forskning och utveckling inom probiotika för användning inom functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Probi är sedan 1998 noterat på NGM Equtity. Företaget har egen forskning och utveckling inom fyra forskningsområden; Mag- och tarmsjukdomar, Immunförsvaret, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning. Probi har ett stort samarbetsnätverk med svenska och internationella forskare för att utföra kliniska studier på probiotiska bakterier. Företaget har ett 60-tal patent inom 13 patentområden. Mer information finns på www.probi.se


Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.