Scania AB

Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 3 maj 2004

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:55 CEST

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdatum fastställdes torsdagen den 6 maj 2004. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC tisdagen den 11 maj 2004.

Styrelse och revisorer
Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes. Till nya ledamöter valdes Vito H Baumgartner och Sune Carlsson.

De ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Jan Birgersson samt revisors-suppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström är sedan tidigare valda för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Styrelseordförande och vice ordförande
Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande. Till vice ordförande valdes Sune Carlsson.

Kommittér inom styrelsen
Marcus Wallenberg omvaldes till ordförande i revisionskommittén och Lothar Sander till ledamot. Till ny ledamot valdes Vito H Baumgartner.

Till kommittén för ersättningsfrågor omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande samt Peggy Bruzelius till ledamot. Till ny ledamot valdes Sune Carlsson

Till ledamöter i kommittén bestående av styrelseledamöter fristående från Volkswagen och Investor, med uppgift att bereda frågor som kan komma att beröra Scania AB:s ägarstruktur, omvaldes Peggy Bruzelius (ordförande) och Rolf Stomberg. Vito H Baumgartner valdes till ny ledamot.