Skanditek Industriförvaltning AB

Kommuniké från Skanditeks årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:07 CEST

På Skanditeks årsstämma igår den 3 april beslutades bl a följande:

- Att utdelning lämnas med 0,20 kr per aktie till aktieägarna.

- Omval av styrelseledamöterna Viveca Ax:son Johnson, Johan Björkman, Mikael
Gottschlich, Sven Hagströmer, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Mathias
Uhlén i enlighet med valberedningens förslag.

- Till valberedning omvaldes Thomas Fisher, Bob Persson och Tomas Billing.

- Styrelsen bemyndigades att intill tiden för nästa årsstämma besluta om
nyemission av högst fem miljoner aktier med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt. En sådan nyemission kan ske mot erläggande av apportemission.

- Styrelsen bemyndigades att intill tiden för nästa årsstämma besluta om att
förvärva och överlåta egna aktier.

- Ändring av bolagsordningen med anledning av bestämmelserna i den nya
aktiebolagslagen.

- Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen.


På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes
Dag Tigerschiöld till styrelseordförande.

Stockholm den 4 april 2006

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post
patrik.tigerschiold@skanditek.se

Jonas Alfredson, ekonomichef,
telefon 08-614 00 29, mobil 0733-904 912, e-post jonas.alfredson@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade
och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare
och bidra till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell
kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av elva investeringar
inom områdena teknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Bure
Equity (10%), MYDATA automation (96%), PartnerTech (37%), Powerwave (2%) och
Vitrolife (28%). Skanditek är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen.