Trelleborg AB

Kommuniké från Trelleborg AB:s Årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:43 CEST

Trelleborgkoncernens årsstämma samlade ca 900 aktieägare i Söderslättshallen i Trelleborg den 25 april. På stämman utvecklade koncernchefen Peter Nilsson koncernens tema ”Solutions securing values”. Med hjälp av ett antal illustrativa exempel hämtade bland annat från flygindustrin samt olje- och gasutvinning offshore visade Peter Nilsson hur Trelleborg, med kvalificerade lösningar som tätar, dämpar och skyddar, säkrar investeringar, processer och människor världen över.

Trelleborgskoncernen har vuxit med i genomsnitt 14 procent per år de senaste fem åren. Och förvärven fortsätter. Under stämman presenterade Peter Nilsson bland annat de två senaste - CRP som kompletterar Trelleborgs offshore sortiment med en rad kvalificerad lösningar och gör Trelleborg världsledande på området. Samt Harbour and Marine Engineering med lösningar som kompletterar koncernens fendersystem och som gör koncernen till en världsledande leverantör av kvalificerade docknings- och övervakningssystem. Totalt förvärvade Trelleborg under 2005 bolag som tillsammans omsätter ca 1.6 miljarder och Peter Nilsson redogjorde också för ambitionerna kring fortsatta förvärv.
Peter Nilsson pekade också på förbättringar av lönsamheten med utgångspunkt från det stabila resultatet för 2005. Det kräver stärkta positioner på utvalda segment samt att alla effektiviserings-möjligheter verkställs så snabbt som möjligt. För att säkerställa det har koncernen initierat ett utvecklingsprogram för chefer och medarbetare.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 5:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 28 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från VPC den 4 maj.

Styrelse
I enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 65 procent av röstetalet skedde omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger. Till ny styrelseledamot utsågs nye VDn Peter Nilsson. Han ersätter i styrelsen Trelleborgs tidigare VD Fredrik Arp som lämnade koncernen den 30 september 2005. Anders Narvinger valdes av stämman till styrelsens ordförande.

Indragning av aktier
Sedan 2001 har koncernens styrelse haft årsstämmans bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier upp till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget innehar för närvarande cirka 5,6 miljoner aktier. Årsstämman beslutade om indragning av dessa 5, 6 miljoner aktier samt minskning av aktiekapitalet. Inget nytt mandat begärdes för återköp av egna aktier.


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Viktoria Bergman,
0410-67094, alt. 0708-475733 eller IR-ansvarig Mikael Byström 0410-67037 alt. 0708 –552169.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 24 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com