Logica CMG (wm-data)

Kommuniké från WM-data AB:s (publ) extra bolagsstämma den 1 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:36 CET

Bolagsstämman antog förslaget att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara fyra (4) utan några styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman antog förslaget att till nya styrelseledamöter utse Seamus Keating, Crister Stjernfelt, Rickard Petri samt Thomas Ivarson för tiden fram till årsstämman 2007.

Seamus Keating valdes till styrelseordförande.


För ytterligare information kontakta:
Crister Stjernfelt, CEO WM-data AB, tel 08-671 92 70WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar. Koncernen har 40 000 medarbetare i 41 länder. LogicaCMG strävar efter att stödja sina kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av LogicaCMG:s djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Bolaget tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telecom, finans, energi och utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden har bolaget cirka 9 000 medarbetare och är verksamt under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”