Kommuninfo

Kommuninfo först i landet med att samla landets alla skolor på ett ställe

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:37 CEST

Kommuninfo först i landet med att samla landets alla skolor på ett ställe

Nu har Kommuninfo lanserat skolorinfo.se. Det är det mest kompletta registret hittills över landets samtliga skolor och ger samlad information på ett ställe om bland annat vem som är rektor och vem som har hand om inköp på respektive skola. Ett drygt år har det tagit Kommuninfo att färdigställa webbplatsen och kvalitetssäkra kontaktuppgifter hos allt från förskolor till gymnasieskolor och friskolor. Tjänsten är gratis för alla som arbetar inom skolans värld medan övriga intresserade, till exempel leverantörer till skolor, kan beställa en access från Kommuninfo.

- Skolorinfo.se är en ingång till tusentals kontakter i skolvärlden, både för människor i utbildningsväsendet och för företag som vill göra affärer med landets skolor, säger Kommuninfos VD Joakim Berglin.

Till webbsidan byggs också register för befintliga leverantörer upp, något som underlättar för ansvariga inom skolan att hitta rätt leverantör till de tjänster som efterfrågas.
..
länk till webbplatsen: http://www.skolorinfo.se/
..
För mer information, kontakta Pressansvarig för koncernen:
..
Bo Åhrlin Tel 090-71 76 60
bo.ahrlin@kommuninfo.se