Kävlinge kommun

Kommuninvånarna känner sig tryggare

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:20 CET

Polisen genomför varje höst en trygghetsmätning i alla skånska kommuner. Kävlinge kan i den senaste trygghetsmätningen glädja sig åt ett positivt resultat; både den faktiska otryggheten och den upplevda otryggheten har minskat sen förra mätningen.

Nästan på alla områden i mätningen hamnar Kävlinge på indexnivå 1 eller 2, på en skala 0-6 (där 0= närmast obefintligt problem och 6= alarmerande påtagligt problem). I stort sett alla områden uppvisar ett bättre eller samma resultat 2010 jämfört med 2009. Det totala trygghetsindexet (där den faktiska och upplevda tryggheten räknas ihop) har förbättrats från 1,82 år 2009 till 1,55 år 2010.

- Kävlinge uppvisar mycket bra siffror i den senaste trygghetsmätningen. Det är glädjande att se att invånarna både upplever en större trygghet och att antalet anmälda brott faktiskt har minskat, säger Per Gran, stationschef på Kävlinge polisstation.

Färre utsatta för brott
De personer som uppger att de har blivit utsatta för brott har minskat kraftigt mellan 2009 och 2010, från 1,5 till 0,75 på indexskalan. Den allmänna oron för att utsättas för brott har minskat från 2,0 till 1,44.
 
En prioriterad verksamhet i Kävlinge de senaste åren har varit att komma till rätta med problemen med buskörning med mopeder. I mätningarna från 2007-2009 har detta område hamnat på indexnivå 5, i senaste mätningen från 2010 har resultatet för detta område förbättrats till indexnivå 3.

- Vi har arbetat intensivt med att försöka minska detta problem. Polisen har satsat stora resurser på att lagföra de ungdomar som kör olagligt. Tillsammans med andra aktörer har vi även genomfört informations- och utbildningsinsatser för olika grupper. Det känns kul att se att vårt arbete verkar ha gett resultat, berättar Per Gran.