KOMPASS

Kommunpolitiker från olika partier och kommuner agerar för spårbilar

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:15 CEST

PRESSINFORMATION

/Idag presenterar SIKA (Statens Institut för Kommunikations-Analys) en utredning om storskaliga satsningar på spårbilar. Samma dag sker ett inlägg från spårbilsengagerade kommunal- och landstingspolitiker/

Spårbilsinitiativ från kommunalpolitiker


Idag (9/9) framträder ett antal spårbilsengagerade kommunal- och landstingspolitiker av olika politisk färg (från m till mp) med krav på
"seriösa nationella satsningar på forskning, infrastruktur och investeringar!"
Detta sker i UNT

Slutklämmen lyder:

"Bland de infrastruktursatsningar i 100-miljardersklassen som nu diskuteras, måste seriösa inslag av rejäla investeringar i spårbilar finnas med! När isarna vid Nordpolen smälter allt snabbare, när de större tätorternas trafik tjocknar
av trängsel och den traditionella kollektivtrafiken inte lyckas attrahera bilisterna, behöver vi bejaka nya grepp. Dags att gå vidare med spårbilar!"

Hela artikeln: http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2,00.html

Artikelförfattarna:
Jimmy Jansson (s) i Eskilstuna 073 950 6175
Gunila Jivén (m) i Uddevalla 070 936 0364
Hans Lindqvist ( c) i Värmdö 070 548 5819
Yvonne Blombäck (mp) Sthlms Läns Landsting SL-styrelsen 070 797 7620
Ingmar Andréasson, professor i trafik/logistik KTH 070-587 7724

Ett annat uttryck för det ökade kommunala intresset för spårbilar är det nyligen bildade
nätverket KOMPASS (KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar). Ordförande är Hans Lindqvist (c), Värmdö.

Webbplats: www.podcar.org/kompass/index.htm

Mer information ges också av KOMPASS-sekretariatet
Magnus Hunhammar 070 530 4164
Per Janse 070 666 42 50
_____________________________________________________________________

Många kommun- och landstingspolitiker laddar även för deltagande i världens hittills största spårbilskonferens i New York. www.podcar.org/ithacaconference. Se även annat pressmeddelande om detta evenemang.