Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare tider

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 11:22 CEST

I år kommer kommuner och landsting att gå mot ett överskott på drygt 18 miljarder kronor tack vare engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor. Det framgår av SKL:s ekonomirapport som presenteras i dag.

Den internationella återhämtningen har fortsatt försvagats och det kommer att ta lång tid innan de strukturella problemen rättas till. Svensk BNP växer svagt, i år med 1,0 procent och nästa år med 1,8 procent. Trots det växer skatteunderlaget i förhållandevis god takt 2012 och 2013 tack vare en stark tillväxt av pensionerna. Samtidigt tilltar kostnadsökningarna i kommuner och landsting, vilket drar ner resultatet framöver. För 2013 när resultatet faller tillbaka till 9 miljarder så motsvarar det en nivå som är cirka sju miljarder under god ekonomisk hushållning i kommunsektorn.

– Att kostnaderna ökar kraftigare än normalt hänger samman med två saker: ökade behov från en åldrande befolkning och en höjd investeringsnivå i kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt de beräkningar som gjorts av SKL:s ekonomer, krävs flera olika åtgärder, statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag fram till 2016.

Landstingens utmaningar är betydligt större än kommunernas. Nästan hela skattehöjningen beräknas ske inom landstingen. Att utveckla sjukvården kostar pengar och landstingens står inför stora investeringar på kollektivtrafiksidan.

– Det är bra att kommuner och landsting investerar. Det påverkar sysselsättningen och samhällsekonomin positivt, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för tillväxt i framtiden, säger Anders Knape.

Ladda ned eller beställ Ekonomirapporten från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

Mer om Ekonomirapporten

Följ den direktsända presskonfersen eller se den i efterhand

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Mats Kinnwall, chefekonom
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 73 55
076-762 77 05
mats.kinnwall@skl.se

Annika Wallenskog, sektionschef
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 77 46
076-769 77 46
annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l