Vindelns kommun

Kommunstyrelsen 30 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:55 CET

Torsdagen den 30 november 2006, kl 08 30

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln

1. Övergripande målsättningar för 2007. Dnr 06.K0528.

2. Arvode för 1:e och 2:e vice ordförande. Dnr 06.K0529.

3. Investeringar. Dnr 06.K0530.

4. Budget för åren 2007 – 2009. Dnr 06.K0380.

5. Avskrivning av fordringar. Dnr 06.K0013.

6. Revidering av renhållningsordning för Vindelns kommun. Dnr 06.K0210.

7. Taxa för miljö- och byggnads nämndens prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder. Dnr 06.K0475.

8. Inrättande av en arbetsmarknadsenhet. Dnr 06.K0532.

9. Lärcentrums framtida organisation. Dnr 06.K0050.

10. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vindelns kommun. Dnr 06.K0247.

11. Trafikförsörjningsplan 2007/2008. Dnr 06.K0492.

12. Försäljning av fastigheten Skivsjön 3:52 ( f d lärarbostaden). Dnr 06.K0184.

13. Delegationsbeslut.

14. Meddelanden.