Hammarö kommun

Kommunstyrelsen den 28 februari 2006 - beslut i korthet

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 17:02 CET


Region Värmlands utveckling
Region Värmland kommer att ansöka hos regeringen om att få bli s.k. samverkansorgan. Detta innebär att Region Värmland får en tydligare roll i utvecklingsfrågor som rör hela länet. Flera utvecklingsfrågor som nu ligger på länsstyrelsen kommer att avgöras av Region Värmland. För att en ansökan ska kunna göras måste samtliga kommuner vara eniga.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Region Värmland får bli samverkansorgan. Oppositionsledamöterna från c, fp och kd deltog inte i beslutet.
Kanslichef Bengt Tingdahl, tfn 054 – 51 52 18 vet mer.

Vassröjningsplan
Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag till vassröjningsplan. Syftet är att peka ut vilka områden och platser som är speciellt viktiga ur turism- och rekreationssynpunkt och som kommunen ska röja från vass.
Gatuingenjör Bror Persson, tfn 054 - 51 53 57, vet mer.

Kommunikationspolicy
Ett förslag till kommunikationspolicy har godkänts av kommunstyrelsen. Den innehåller gemensamma riktlinjer för hela kommunens verksamhet när det gäller hur kommunikationen ska hanteras och ska vara ett stöd för medarbetare i det dagliga arbetet och i kontakten med omvärlden.